Misyonumuz:  Özbir Vagon A.Ş. olarak demiryolu sektöründe gelişmelerin ve yeni teknolojilerin sonu olmadığına inanmaktayız. Bu sebeple her geçen gün teknolojimizi, tesisimizi ve tecrübelerimizi arttırmaktayız. Böylece yerli yabancı bütün müşterilerimizin isteklerini zamanında, yüksek kalite ve ilgili standartlara uygun şekilde üretmektir.

Vizyonumuz: Ar-Ge ve İnovatif yatırım, yenilikçi, akılcı ve şeffaf yaklaşımlarla sektörde bir numara olmak, yurt içi ve yurt dışı pazarda demiryolu sektöründe tercih edilir marka olmak.

Çevre Politikası:

• Özbir Vagon A.Ş olarak çevreyi, faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

 • İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak,
 • Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak,
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji performansımızı sürekli geliştirmek,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
 • Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli ürün ve hizmetlerin teminini yapmak,
 • Atıklarımızı yöneterek, yeni teknoloji ve buluşları takip ederek çalışmalarımızı sisteme yaymak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşacak çevre risk ve boyutlarını değerlendirmek, iyileştirmeler yapmak ve sürekli kendimizi geliştirmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası:

 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi,uygulamayı ve uygulatmayı,
 • Çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi benimsiyoruz.

Bu doğrultuda;

 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları karşılamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı artırmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi,

beyan ve taahhüt ederiz.

Kalite Politikası:

 • Tüm çalışanların katılımıyla ulusal ve uluslararası standartlarda ürünler ve hizmetler sunmak.
 • Konusunda en kaliteli ürün ve hizmetler sunan firmalar arasında bulunmak.
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tüm çalışanlar seviyesinde en iyi şekilde anlaşılır kılmak, bu sayede müşteri taleplerini zamanında ve hatasız olarak gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Ürünlerin güvenilirliğinin, emniyetinin ve kalitesinin devamlılık göstermesini sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmek.
 • Tüm çalışanların yüksek motivasyonla çalışacakları bir iş ortamı sağlamak.
 • Faaliyetlerimizin gerektirdiği işçi sağlığı ve iş emniyet kurallarının eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak.
 • Kazanılan tecrübelerin sürekli iyileştirmelere dönüştürülmesi sonucu elde edilen hata önleyici çalışmalar ile ürünlerimizi yüksek güvenlik seviyesinde geliştirmek ve sevk etmek.
 • Ulaştığımız başarı ile yetinmemek, sürekli daha iyisini yapma çabası göstermek.
 • Yapılan her işi ilk seferinde ve doğru olarak yapmaya çalışmak.
 • İlişkide olduğu her fert, kurum ve kuruluş ile olumlu davranış ve güven duygusunu her zaman canlı ve yüksek tutmak.
 • Geçmiş bilgi ve tecrübelerini günümüz bilgi ve teknolojileri ile birleştirerek, rekabetçi yöntemler geliştirmek.
 • Bütün çalışanların aktif katılımı ile tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

BIZE ULASIN

Fatih Mahallesi Fatih Caddesi
No: 46/7
Arifiye / SAKARYA

Tel: +90 264 229 16 18 (Pbx)
Faks: +90 264 229 16 21

ozbir@ozbir.com.tr

2014 Copyright � OZBIR VAGON ARAC MAKINA IMALAT INS. TIC. & SAN. A.S.